Privacy

Privacy statement en beleid van BestelautoVerzekeringen.eu

BestelautoVerzekeringen.eu verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hier graag duidelijk over informeren. BestelautoVerzekeringen.eu respecteerd je privacy en beschermd je persoonsgegevens door zorgvuldig met de beveiliging en je gegevens om te gaan. Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy, uw persoonsgegevens verstrekken wij niet aan derden. BestelautoVerzekeringen.eu heeft een privacy statement en privacy beleid.

 

Persoonsgegevens

Om zeker te zijn dat wij uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om gaan en deze niet voor andere doelen gebruiken of aan ondere verstrekken volgen wij de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de richtlijnen van de autoriteit persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens verder uitsluitend voor interne verwerking en voor het aanvragen en beheren van uw verzekeringen. Wij verstrekken ook geen gegevens aan externe partijen, zonder uw toestemming. U kunt meer informatie vinden over de bescherming van uw persoonsgegevens op de website van de autoriteit persoonsgegevens.

 

Gebruik van uw persoons en bedrijfsgegevens

De gegevens die u aan BestelautoVerzekeringen.eu verstrekt, stellen wij alleen ter beschikking aan onze partners (verzekeraars):

 • Voor het samenstellen en personaliseren van je vergelijking en je offerte;
 • Om je verzekeringen online af te sluiten;
 • Voor het periodiek toesturen van een premievergelijkingsoverzicht en verzekeringsgegevens;
 • Als de wet dit voorschrijft;
 • In het geval van (een vermoeden van) fraude;

BestelautoVerzkeringen.eu gebruikt jouw persoonsgegevens alleen:

 • Voor het afstemmen van onze dienstverlening op je wensen;
 • Als hulpmiddel bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
 • Voor het vaststellen van gebruikersprofielen en bezoekersstatistieken.

Besluit jij je te registreren en/of informatie achter te laten op deze website of via onze PolisMap? Dan stem je in met het gebruik van uw gegevens volgens deze privacybepalingen.

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

BestelautoVerzekeringen.eu volgt de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens.

De belangrijkse bepalingen zijn:

 • Persoonsgegevens worden door BestelautoVerzekeringen.eu alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld. En worden vervolgens alleen verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.
 • Jij, degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt, wordt op de hoogte gesteld van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking.
 • De gegevensverwerking wordt op een passende manier beveiligd.

 

Beveiliging website

Onze website is beveiligd met een beveiligingscertificaat, waardoor uw gegevens extra beschermd zijn. De beveiliging van onze website is te herkennen aan de extra "s" achter https:// in het internetadres van bestelautoverzekeringen.eu.

 

Uitsluiting van externe websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website van BestelautoVerzekeringen.eu. Onze website bevat links naar andere websites. BestelautoVerzekeringen.eu kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en het privacybeleid van deze websites.

 

Recht op correctie of verwijdering

Je hebt het recht om correctie van jouw persoons- en/of bedrijfsgegevens te vragen. Dat houdt in dat je BestelautoVerzekeringen.eu mag vragen jouw persoons- en/of bedrijfsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Je kunt om correctie vragen als jouw persoons- en of bedrijfsgegevens:

 • feitelijk onjuist zijn;
 • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Je kunt een e-mail sturen aan service@bestelautoverzekeringen.eu of een schriftelijk verzoek sturen aan BestelautoVerzekeringen.eu, Postbus 1244, 3260 AE te Oud-Beijerland.