Spring naar hoofd-inhoud

Verkeersschadeverzekering (WEGAS)

Verkeersschadeverzekering (WEGAS), als een werknemer tijdens het werk een ongeval heeft ben je als werkgever aansprakelijk voor de schade. Het verkeer brengt diverse risico's met zich mee, vooral voor bedrijven die veel op de weg zitten. Een verkeersschadeverzekering biedt een essentiële bescherming voor werkgevers en werknemers. Hieronder vind je alle informatie over de verkeersschadeverzekering en de voordelen die het biedt.

Verkeersschadeverzekering afsluiten?

Voor het afsluiten van een verkeersschadeverzekering willen wij vragen om het aanvraagformulier onderaan deze pagina in te vullen. Op basis van de informatie in het formulier kunnen wij een vergelijking van de verkeersschadeverzkeringen maken en het gunstigste voorstel aan je toesturen. Helaas hebben wij (nog) geen online vergelijking voor de verkeersschadeverzekering.

Wat is een Verkeersschadeverzekering?

Een verkeersschadeverzekering dekt schade aan personen en eigendommen veroorzaakt in het verkeer. Ongeacht wie de schuldige is. Dit omvat schade aan voertuigen, letselschade van werknemers en zelfs schade aan derden.

 

Waarom een Verkeersschadeverzekering belangrijk is

Bescherming van werknemers

Een verkeersschadeverzekering biedt uitgebreide dekking voor werknemers die schade oplopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit kan variëren van letselschade tot schade aan persoonlijke eigendommen.

Financiële zekerheid

De kosten van verkeersincidenten kunnen aanzienlijk zijn. Zonder een verkeersschadeverzekering kunnen deze kosten een zware financiële last vormen voor een bedrijf. Een verkeersschadeverzekering zorgt voor financiële zekerheid en beschermt tegen onverwachte uitgaven.

Juridische dekking

In het geval van een verkeersongeval kunnen juridische kosten snel oplopen. Een verkeersschadeverzekering biedt juridische ondersteuning en dekking voor eventuele juridische kosten, waardoor je bedrijf zich kan concentreren op de kernactiviteiten.

 

Wat dekt een Verkeersschadeverzekering?

Een verkeersschadeverzekering biedt een breed scala aan dekkingen:

  • Materiële schade - Dekking voor schade aan voertuigen en eigendommen veroorzaakt door verkeersincidenten.
  • Letselschade - Dekking voor medische kosten en compensatie voor werknemers die letsel oplopen tijdens het werk.
  • Schade aan derden - Dekking voor schade aan derden, inclusief medische kosten en materiële schade.
  • Juridische kosten - Dekking voor juridische kosten die voortvloeien uit verkeer gerelateerde incidenten.

 

Hoe kies je de juiste verkeersschadeverzekering?

Beoordeel je risico's

Analyseer de specifieke risico's die je bedrijf loopt. Dit omvat het aantal (bestel)auto's, vrachtwagens, fietsen en scooter, de frequentie van gebruik en de aard van de goederen of diensten die worden geleverd.

Vergelijk dekkingen

Niet alle verzekeringen bieden dezelfde dekking. Vergelijk verschillende verzekeraars en hun aanbod om de beste dekking voor uw specifieke behoeften te vinden.

Kosten versus voordelen

Hoewel de premie een belangrijke factor is, moet u ook rekening houden met de dekking en de voordelen die de verzekering biedt. Een lagere premie kan resulteren in minder uitgebreide dekking.

Overweeg aanvullende dekkingen

Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten kunt u overwegen om aanvullende dekkingen af te sluiten, zoals een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering of een uitgebreide bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Premie verkeersschadeverzekering

De premie is vanaf ongeveer € 10,- per maand inclusief assurantiebelasting. De premie voor een verkeersschadeverzekering is van een aantal factoren afhankelijk, zoals:

  • Verzekerde som (meestal € 2.500.000)
  • Aantal en soort voertuigen
  • Aantal medewerkers dat verzekerd moet zijn
  • Of openbaar vervoer, fiets of voetgangers gedekt moeten zijn
  • Woon-werkverkeer meeverzekerd of niet

 

Veelgestelde vragen (FAQ) over verkeersschadeverzekering

Een verkeersschadeverzekering biedt bredere dekking dan een standaard autoverzekering. Het dekt niet alleen schade aan voertuigen, maar ook letselschade en schade aan derden tijdens zakelijke activiteiten.

Hoewel een verkeersschadeverzekering niet wettelijk verplicht is, is het sterk aanbevolen voor bedrijven die regelmatig deelnemen aan het verkeer om financiële en juridische risico's te minimaliseren.

Het claimproces varieert per verzekeraar, maar over het algemeen moet u het incident zo snel mogelijk melden, bewijsmateriaal zoals foto's en getuigenverklaringen verzamelen, en een officieel claimformulier invullen.

Nee, volgens de Rechtbank Noord-Nederland volstaat een collectieve ongevallenverzekering en een OVI niet als een behoorlijke verzekering voor verkeersongevallen van werknemers van een koeriersbedrijf. Een dergelijke verzekering biedt vaak slechts een beperkt vast bedrag, waardoor slechts een klein deel van de daadwerkelijke schade wordt gedekt.

Goed werkgeverschap vereist dat een werkgever zorgt voor een behoorlijke verzekering die de daadwerkelijke schade dekt die een werknemer door een verkeersongeval lijdt, ongeacht of er sprake is van blijvende invaliditeit. Een verzekering moet dus meer bieden dan enkel een vast bedrag bij invaliditeit.

Naast ongevallenverzekeringen kunnen koeriersbedrijven gebruik maken van diverse aanvullende verzekeringsmogelijkheden, zoals een Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) of een WEGAM-verzekering (Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen), die een dekkingsgrens van één tot 2,5 miljoen euro kunnen bieden.

Een WEGAS-verzekering (Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering) biedt dekking voor de schade die een werknemer oploopt tijdens de uitoefening van werkzaamheden, waaronder verkeersongevallen, werkgerelateerde activiteiten en woon-werkverkeer. De verzekering kan dekking bieden voor zowel personenschade als zaakschade.

De WEGAS-verzekering biedt een ruime dekking, waaronder de vergoeding van letselschade, schade aan persoonlijke bezittingen en inkomensverlies. Daarnaast biedt de verzekering wereldwijde dekking, lage franchises en de mogelijkheid om diverse soorten werknemers te verzekeren, zoals uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en ZZP'ers.

Deze biedt dekking voor zaak- en letselschade (vaak incl. smartengeld) van een verzekeringnemer en zijn gezinsleden zo men als inzittende van een eigen auto, ongeacht schuldvraag, betrokken raakt bij een verkeersschade, of als inzittende van een andere auto (bijvoorbeeld bij carpoolen), bedrijfsauto c.q. huurauto…

Bron: https://www.encyclo.nl/begrip/verkeersschadeverzekering

Offerte verkeersschadeverzekering (WEGAS) aanvragen

Aanvraagformulier