Voorwaarden vergelijken

Van bestelautoverzekeringen

De polisvoorwaarden zijn net zo belangrijk als de premie. Vergelijk, naast de premie, ook altijd de voorwaarden van de bestelautoverzekeringen. Een overzicht waar je op moet letten bij de vergelijking van de polisvoorwaarden. Controleer in ieder geval de belangrijkste voorwaarden voor de bestelautoverzekering.

 

Polisvoorwaarden

Op het polisblad wordt verwezen naar de van toepassing zijnde algemene of bijzondere voorwaarden. De belangrijkste kenmerken van de verzekering moeten op het polisblad vermeld staan. In de polisvoorwaarden (ook wel verzekeringsvoorwaarden genoemd) neemt de verzekeraar de van belang zijnde algemene bepalingen op. De voorwaarden maken onderdeel uit van de polis die de verzekeraar afgeeft. Een deel van de bepalingen wordt dus uit praktische overwegingen opgenomen in de polisvoorwaarden.

 

Vergelijk de 8 belangrijkste voorwaarden van een bestelautoverzekering

De WA, oftewel wettelijke aansprakelijkheid, is de minimaal verplichte dekking voor een bestelautoverzekering. Dit is een dekking voor schade die je aan anderen veroorzaakt.

Een All-risk bestelautoverzekering, ook wel allrisk of volledig casco genoemd, is de meest uitgebreide verzekeringsvorm. Naast de verplichte WA-dekking, die de schade vergoedt die jij met je auto bij anderen veroorzaakt, vergoedt Allrisk ook de schade aan je eigen auto. Zelf als jijzelf de veroorzaker bent. Daarnaast ben je verzekerd voor vandalisme of diefstal.

Naast een WA en All-risk, kun je ook kiezen voor Beperkt Casco. Deze verzekering vergoedt de WA-dekking, maar ook diefstal, inbraak en ruit-, brand- of stormschade aan je eigen auto. Schade aan je auto door eigen schuld wordt niet vergoed.

Vaak wordt de soort bestelautoverzekering onterecht alleen op basis van de leeftijd van de bestelauto gekozen. Een all-risk sluit men vaak af bij bestelauto’s tot vijf jaar. Bij bestelauto’s ouder dan tien jaar kiest men alleen voor een WA-verzekering. De bestelauto’s hiertussen worden dan verzekerd op basis van Beperkt Casco. Maar leeftijd is zeker niet het enige waar je naar moet kijken.

Er zijn meer zaken van belang om te bepalen welke verzekering bij jou en je auto past:

  • Is je auto ouder, maar heeft deze nog wel een hoge dagwaarde?
  • Hoe noodzakelijk is een auto voor bijvoorbeeld je werk?
  • Heb je je auto gekocht via een lening en wil je bij het total-loss raken ervan niet met een restschuld zitten?
  • Heb je veel schadevrije jaren, waardoor je een ruimere dekking kunt nemen tegen een lage premie?
  • Kun je het risico van de kosten bij het total-loss raken van je auto zelf dragen?

Het is van belang om eerst je persoonlijke situatie in kaart te brengen. Pas dan kun je bepalen welke autoverzekering bij jou en jouw auto aansluit.

Autoverzekeraars geven korting als je geen schade hebt gehad via de zogenaamde schadevrije jaren. De hoogte van deze no-claim korting vind je terug in de bonus/malus-ladder. Hoe hoger je staat, hoe lager je premie. Voor ieder schadevrij verzekerd jaar ga je één trede omhoog (de bonus). Maar veroorzaak je schade, dan val je vaak meerdere treden terug (de malus). Het kan zelfs zijn dat je op een negatief aantal schadevrije jaren uitkomt, waardoor je vaak een toeslag op de premie moet betalen.

Let op! Iedere autoverzekeraar hanteert voor de bestelautoverzekering zijn eigen korting op de bonus/malus-ladder. De goedkoopste verzekering met de laagste premie kan daarom na één schade weleens een van de duurdere verzekeringen zijn.

Heb je meerdere jaren schadevrij gereden met een lease auto, dan kun je een verklaring opvragen bij de leasemaatschappij of je werkgever. Dit noemt men een leaseverklaring. De verzekeraar is echter niet verplicht om deze verklaring te accepteren. Informeer hier van tevoren goed naar.

TIP: Heb je schade, maar gaat het om een laag bedrag, dan kan het verstandig zijn om de schade zelf te betalen. Zo voorkom je het verlies van schadevrije jaren en daarmee het stijgen van je premie. Bij een laag schadebedrag is de premieverhoging uiteindelijk namelijk vaak hoger dan de kosten van het herstel. Vraag in geval van schade altijd even een claimanalyse bij ons op.

Heb je een no-claimkorting door je schadevrije jaren opgebouwd en wil je deze door het claimen van schade niet kwijtraken, dan kun je een no-claim beschermer afsluiten. Bij het claimen van schade behoud je dan de opgebouwde korting. Hierdoor gaat de premie na de schadeclaim niet omhoog. Je schadevrije jaren worden overigens wel minder. Met een no-claimbeschermer kun je één keer per jaar een schade claimen, zonder dat je meer premie gaat betalen.

Sta je op de hoogste trede van de bonus/malus-ladder, dan is een no-claimbeschermer waarschijnlijk overbodig. Vaak heb je een aantal jaren eerder al de hoogste korting bereikt. Sta je dus op de hoogste trede en claim je een schade, dan ga je wel terug in schadevrije jaren, maar niet in korting. Uiteraard is dit wel het geval als je daarna opnieuw een schade claimt, omdat je dan op een trede terecht komt die niet de maximale korting biedt.

Diefstal van je auto en ruitschade heeft geen invloed op je no-claimkorting. Dit geldt bij verschillende verzekeringsmaatschappijen wel voor vandalisme. Informeer hier goed naar.

TIP: Wil je overstappen naar een andere autoverzekeraar, dan telt het werkelijke aantal schadevrije jaren. Als je bij je huidige verzekeraar een no-claimbeschermer hebt, maar wel schade(s) hebt geclaimd, dan kon je je opgebouwde korting behouden. Helaas geldt dit niet voor de schadevrije jaren. De premie bij de nieuwe verzekeringsmaatschappij kan daardoor veel hoger uitvallen, omdat de hoogte van de korting opnieuw moet worden opgebouwd. Vraag altijd eerst je schadevrije jaren op voordat je overstapt naar een andere verzekeraar.

Wordt je tweedehands bestelauto gestolen of raakt hij total-loss, dan krijg je de dagwaarde uitgekeerd. Helaas is dit meestal niet genoeg om een gelijkwaardige bestelauto terug te kopen. Kent jouw bestelautoverzekering een 'gelijkwaardige autoregeling’, dan krijg je genoeg geld van je verzekeraar om een gelijkwaardige bestelauto terug te kopen.

TIP: Vind je het belangrijk dat je bij diefstal of het total-loss zijn van je bestelauto een gelijkwaardige bestelauto terug kunt kopen, dan is het verstandig om de verschillende bestelautoverzekeringen goed met elkaar te vergelijken. Wie hanteert een 'gelijkwaardige autoregeling'? Kijk ook na wat de regeling per verzekeraar precies inhoudt. Soms wordt er een tijdsperiode aan gehangen, waardoor je alleen aanspraak kunt maken op de regeling als je bestelauto niet ouder is dan een bepaald aantal jaren.

Koop je een nieuwe bestelauto en rijd je deze binnen korte tijd total-loss? Je kunt het totale aankoopbedrag van je nieuwe bestelauto terug krijgen via de nieuwwaarderegeling. Staat deze regeling niet in je polisvoorwaarden, dan ontvang je bij het total-loss zijn van je bestelauto de dagwaarde. Dit kan je duizenden euro’s kosten! Kijk ook goed naar de periode waarvoor de regeling geldt. Vaak ligt deze tussen een half jaar en drie jaar.

Het eigen risico is het deel van de schade dat je zelf moet betalen bij schade aan je eigen bestelauto. Je eigen risico geldt alleen bij een WA Beperkt Casco of Allrisk verzekering. Je hebt geen eigen risico als je alleen een WA-verzekering hebt, deze verzekering vergoedt namelijk de schade die je bij een ander veroorzaakt.

Meestal ligt de hoogte van je eigen risico tussen de €135,- en €150,-, maar bij verschillende verzekeringsmaatschappijen mag je ook zelf de hoogte bepalen. Uiteraard heeft dit invloed op de hoogte van je premie. Vaak varieert het bedrag dan tussen € 0 en € 750,-. Heb je schade? Dan ontvang je van je verzekeraar het totaal bedrag aan schade minus je eigen risico.

Speciale schade? Er kan een aparte regeling gelden

Bij sommige schades geldt een aparte regeling voor eigen risico. Moet een ruit bij schade vervangen worden, dan geldt vaak een verlaagd eigen risico. Kan de ruit worden gerepareerd, dan komt er meestal helemaal geen eigen risico bij kijken. Wel moet je de ruit dan in de meeste gevallen laten repareren door een dealer of garage die afspraken heeft gemaakt met jouw autoverzekeraar.

Heb je een cabrio? Ander eigen risico voor de kap

Het kan zijn dat je bij schade aan de cabriokap meer eigen risico moet betalen of dat de schade zelfs helemaal niet wordt vergoed.

TIP: Kijk goed na welke schade onder jouw eigen risico valt en bij welke schades andere voorwaarden gelden. Informeer bij schade ook altijd bij je adviseur of autoverzekeraar met welke dealers of garages er afspraken zijn gemaakt. Laat je de herstelwerkzaamheden uitvoeren door een reparateur die niet-gecontracteerd is, dan kan het zijn dat je geen vergoeding ontvangt of in ieder geval een eigen risico moet betalen.

Nog geen 24 jaar? Vaak een hoger eigen risico

Jongeren tot 24 jaar hebben soms een hoger eigen risico dan het standaard bedrag. Soms verschilt het eigen risico voor jongeren zelfs met wel honderden euro's.

TIP: Leen je je auto weleens uit aan je kind(eren)? Controleer dan eens of je autoverzekering de eventuele schade die je kind veroorzaakt dekt en of je eigen risico hiervoor hoger is.

Bij de reparatie van schade aan je bestelauto, heb je meestal weinig keus voor een schadeherstelbedrijf. Je bestelautoverzekeraar maakt namelijk vaak afspraken met schadeherstelbedrijven. Maak je gebruik van dit schadeherstelbedrijf, dan betaal je een lager eigen risico of ontvang je een gratis vervangende bestelauto. Kies je voor een eigen dealer of garage, dan besluiten sommige autoverzekeraars wel eens om je een hoger eigen risico te laten betalen of om je minder schadevergoeding te geven.

TIP: Let goed op de schadeherstelbedrijven met wie de bestelautoverzekeraars afspraken hebben gemaakt. Werken de bedrijven bijvoorbeeld met nieuwe onderdelen of gebruiken zij merkloze materialen om bestaande onderdelen te vervangen? Het kan zijn dat het gebruik van deze onderdelen de waarde van je bestelauto laten dalen. Soms kan zelfs de garantie komen te vervallen.

Wanneer je in het buitenland schuldig bent voor een aanrijding, ben je gewoon verzekerd. Wanneer het echter om meer dan alleen blikschade gaat, kan je rijbewijs of bestelauto in beslag worden genomen. Het kan zelfs zo zijn dat jijzelf in de gevangenis wordt gezet. Om je bestelauto of rijbewijs terug te krijgen of om zelf weer vrij te komen, moet je borg betalen. De meeste verzekeraars hebben een borgstelling opgenomen in hun polisvoorwaarden. Dit betekent dat je bestelautoverzekeraar de borg aan je kan voorschieten. Wel verschilt de hoogte van de borgstelling per verzekeraar. Let er wel op dat je dit bedrag later altijd weer terug moet betalen.

Veel gestelde vragen (FAQ) over de voorwaarden van een bestelautoverzekering

De polisvoorwaarden ontvang je bij de polis van je verzekering. De polisvoorwaarden zijn meestal te downloaden op de website van de verzekeraar. Daarnaast zijn nagenoeg alle polisvoorwaarden te vinden via http://www.polisvoorwaarden.com.

Als je verzekerd bent via BestelautoVerzekeringen.nl dan ontvang je de polisvoorwaarden per mail. Je kunt de polisvoorwaarden ook terug vinden in je online PolisMap. Ook in de PolisMap App zijn de voorwaarden terug te vinden.