Spring naar hoofd-inhoud

Roydata

Registratie van je schadevrije jaren

Roy-data is het centrale register waar de schadevrije jaren geregistreerd en geraadpleegd worden door verzekeraars. Bij beëindiging van je bestelautoverzekering worden de schadevrije jaren doorgegeven aan Roydata. Bij het afsluiten van een nieuwe bestelautoverzekering worden jouw schadevrije jaren vervolgens weer opgevraagd bij Roy-data.

Inzage in uw gegevens bij Roy-data

Je kunt je royementsgegevens opvragen bij Roydata. Je kunt op de website van Roydata een formulier invullen om inzage te krijgen in de bij Roydata geregistreerde gegevens. Let op dat roy-data alleen gegevens registreert als je verzekering is beëindigd. Roy-data biedt geen actuele inzage van je actueel opgebouwde schadevrije jaren.

Opbouwen schadevrije jaren in Roy-data

Voor ieder jaar dat je als regelmatig bestuurder schadevrij rijdt bouwt u schadevrije jaren op. Als uw bestelautoverzekering wordt beëindigd dan zal de verzekeraar uw opgebouwde schadevrije jaren in Roy-data registreren.

Controle schadevrije jaren voor uw bestelautoverzekering in Roy-data

Bij het aanvragen van een nieuwe bestelautoverzekering zal de nieuwe verzekeraar de door u opgegeven schadevrije jaren controleren in het register van Roydata. De verzekeraar houdt deze schadevrije jaren aan, tenzij je schriftelijk jouw schadevrije jaren kunt aantonen. Bijvoorbeeld door middel van een leaseverklaring.

 

Niet eens met de schadevrije jaren in Roydata?

Als je het niet eens bent met het aantal schadevrije jaren dat in Roydata geregistreerd is, dan moet je de verzekeraar van je vorige bestelautoverzekering vragen om dit aan te passen. Alleen de verzekeraar van je vorige bestelautoverzekering kan dit aantal schadevrijejaren voor je aanpassen in Roy-data.

Veel gestelde vragen (FAQ) over Roydata

De vorige verzekeraar. De verzekeraar van de laatste beëindigde (bestel)autoverzekering registreerd de schadevrije jaren bij Roydata. Als het aantal in het register geregistreerde schadevrije jaren niet klopt, dan moet je een correctie aanvragen bij de vorige verzekeraar. Alleen de verzekeraar waar de laatste (bestel)autoverzekering beëindigd is kan dit laten wijzigen.

Maximaal 28 dagen. De verzekeraar van de laatste beëindigde (bestel)autoverzekering heeft 28 dagen de tijd om de schadevrije jaren door te geven aan Roydata.

Nee, roydata registreert alleen de schadevrije jaren als je verzekering beëindigd is. De actuele stand van je schadevrije jaren staat op je polis en is op te vragen bij de verzekeraar van je bestelautoverzekering. Je kunt deze ook opvragen op de website van Roy-data.