Verzekeringnemer

Voor de bestelautoverzekering

Het kenteken van de bestelauto staat op naam van de eigenaar van de bestelauto. De eigenaar van de bestelauto is degene die ook als verzekeringnemer de autoverzekering aanvraagt. De verzekeringnemer heeft er als eigenaar van de bestelauto belang bij dat deze goed verzekerd is. De verzekeringnemer hoeft niet dezelfde te zijn als de regelmatig bestuurder van de bestelauto. Als de bestelauto een zakelijke bestelauto van de zaak is, dan is het bedrijf eigenaar en dus verzekeringnemer.

 

Verzekeringnemer is de eigenaar van de bestelauto

De eigenaar van de bestelauto is dus verzekeringnemer van de bestelautoverzekering, omdat de eigenaar namelijk aansprakelijk is voor schade die met de auto wordt veroorzaakt. Als de eigen bestelauto schade heeft dan heeft de eigenaar van de auto er belang bij dat de schade aan zijn bestelauto door de autoverzekering vergoedt wordt. Als de bestelautoverzekering van een bedrijf is, dan is het bedrijf ook de verzekeringnemer voor de bestelautoverzekering. De bestelauto kan ook een zakelijke bestelauto van de onderneming van een ZZP'er zijn.

 

Regelmatig bestuurder voor de bestelautoverzekering

De regelmatig bestuurder kan iemand anders zijn dan de verzekeringnemer van de bestelautoverzekering. Bij iedere bestelautoverzekering dient aangegeven te worden wie de regelmatig bestuurder is van de bestelauto. De regelmatig bestuurder is degene die het meeste in de bestelauto zal gaan rijden. De regelmatig bestuurder kan een andere persoon zijn dan de eigenaar van de auto en dus de verzekeringnemer van de bestelautoverzekering. De regelmatig bestuurder kan bijvoorbeeld een werknemer zijn. De premie en de korting op de premie van de bestelautoverzekeringen worden mede bepaald aan de hand van het schadeverleden van de regelmatig bestuurder. De schadevrije jaren op een bestelautoverzekering hebben dus altijd betrekking op de regelmatig bestuurder. Het schadeverleden wordt geregistreerd op de regelmatig bestuurder, omdat de regelmatig bestuurder de meeste invloed heeft op het voorkomen of veroorzaken schades.

 

Autoverzekeringen voor zoon of dochter

Regelmatig bestuurders die jonger zijn dan 24 krijgen vaak een lagere korting op de premie van de autoverzekering, omdat deze statistisch gezien meer schades veroorzaken. Als u of uw zoon of dochter een auto heeft, waar uw zoon of dochter het meeste in rijdt, dan dient uw zoon of dochter ook als regelmatig bestuurder op de autoverzekering opgegeven te worden. Als u, als ouder, eigenaar bent van de auto en uw zoon of dochter rijdt het meeste in de auto bent u verzekeringnemer voor de autoverzekering en dient u als eigenaar de autoverzekering aan te vragen. Uw zoon of dochter dient echter als regelmatig bestuurder opgegeven te worden. Als u dit niet doet loopt u het risico dat de verzekeringsmaatschappij een eventuele schade niet uitbetaald.

 

Schadevrije jaren autoverzekering overdragen

De schadevrije jaren worden dus door de regelmatig bestuurder opgebouwd en worden op naam van de verzekeringnemer geregistreerd. Meestal is het mogelijk om opgebouwde schadevrije jaren over te dragen aan iemand anders. Het is dus soms en onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de schadevrijejaren van een werknemer over te laten zetten op een andere werknemer. U moet dit altijd vooraf aan de verzekeraar vragen en de verzekeraar zal in ieder geval een schriftelijke getekende verklaring vragen.

 

Bestelauto van iemand anders lenen

Kijk uit als u een bestelauto van iemand anders leent! Stel dat u een deuk in deze geleende auto rijdt. Als de eigenaar van de bestelauto en dus de verzekeringnemer alleen een bestelautoverzekering voor aansprakelijk (WA) heeft is de eigenaar niet verzekerd voor schade aan de bestelauto zelf. Op uw eigen aansprakelijkheidsverzekering zijn zaken die u leent uitgesloten van de dekking. Dit zou dus betekenen dat u deze schade helemaal zelf zou moeten betalen. Vraag dus eerst even of de eigenaar van de bestelauto een bestelautoverzekering met casco-dekking heeft.

 

Bestelauto aan iemand anders uitlenen

Omgekeerd geldt hetzelfde bij het uitlenen van je bestelauto. Als iemand anders een schade aan je bestelauto veroorzaakt is dat met een casco dekking wel verzekerd op je bestelautoverzekering, maar kost dit waarschijnlijk premiekorting en dus ga je meer premie betalen. Het is nog maar de vraag of de schade verhaald kan worden op degene die de bestelauto geleend heeft. Als degene die de auto leent jonger is dan 24 jaar, dan loop je bovendien het risico dat je eigen risico in geval van een schade hoger is, omdat dit een jonge bestuurder is.