Spring naar hoofd-inhoud

Online verzekeringsagent

Voor meer informatie over onze dienstverlening

Dienstenwijzer BestelautoVerzekeringen

BestelautoVerzekeringen.eu is een online verzekeringsagent voor bestelautoverzekeringen. BestelautoVerzekeringen.eu is onderdeel van VerzekeringsPlaza en eigendom van De Groot Financieel adviseurs in Oud-Beijerland. Wij zijn volledig onafhankelijk en zelfstandig, waardoor wij eerlijk kunnen vergelijken. Verder proberen wij onze digitale klantenservice zo makkelijk mogelijk te maken, zodat je alles voor je bestelautoverzekering heel simpel en snel zelf kunt regelen. Kom je er echt niet uit, dan kun je ons altijd bereiken via service@bestelautoverzekeringen.eu of ander via 0900-0266 (gebruikelijke gesprekskosten). Ons kantoor is gespecialiseerd in online bestelautoverzekeringen. Graag willen wij je laten zien hoe onze werkwijze is. In deze dienstenwijzer maken wij je daarom wegwijs bij Bestelautoverzekeringen.eu. Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

 

Wie zijn wij?

Naam en adresgegevens

BestelautoVerzekeringen.eu
 

Onderdeel vanVerzekeringsPlaza.nl
AdresPostbus 1244
Postcode en Plaats3260 AE Oud-Beijerland

 

Bereikbaarheid

Je kunt ons op veel manieren bereiken:

 

Internet

Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft je een handleiding en informatie aan. Ga naar http://www.bestelautoverzekeringen.eu

 

Lidmaatschappen en registraties

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

  • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • Branchevereniging Adfiz, adviseurs in financiële zekerheid
  • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
  • Kamer van Koophandel

 

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12020983. Voor vragen over toezicht kun je terecht bij het meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer 0900-5400540 (5 ct/min.).

 

Adfiz

Ons kantoor is lid van de Adfiz. Adfiz is een branchevereniging voor onafhankelijke financiële en assurantieadviseurs. De bij Adfiz aangesloten leden zijn onafhankelijk en vrij in de keuze van producten en aanbieders. Adfiz stelt als voorwaarde dat verzekeringsmaatschappijen geen eigendomsbelang of zeggenschap mogen hebben in de bij haar aangesloten leden.

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Wij doen ons uiterste best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht je onverhoopt toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kun jij  je wenden tot het KiFiD, een onafhankelijke stichting die je klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij de KiFiD is 300.014360.

 

Kamer van Koophandel

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 50884735.

 

Onze dienstverlening

Als eigenaar van een auto ben je verplicht deze minimaal voor de wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren. Daarnaast kun je deze verzekering uitbreiden met aanvullende dekkingen. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in schadeverzekeringen.

 

Execution Only

Als je via onze website een verzekering afsluit dan is er geen sprake van advies. Wanneer je advies wenst, kun je contact opnemen. Bij het online afsluiten is, aangezien het geen advies betreft, sprake van Execution Only. Twijfel je over de dekking, de voorwaarden of iets anders, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die je ondervindt door de door jou zelf gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering.

 

Hoe zit het met onze kosten?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denk maar aan automatisering, salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen.

De kosten van onze dienstverlening zijn onderdeel van de prijs van de verzekering. Bij verzekeringen is dat de premie. De premie inclusief de provisie betaal je rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten. Als je de premie hebt betaald, dan heb je ook betaald voor onze dienstverlening.

 

Wij vragen ook iets van u

De informatie met betrekking tot de verzekeringen moet je juist en volledig vermelden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste, volledige en actuele informatieverstrekking. Als je situatie wijzigt, zoals verhuizen, een andere auto of een andere wijziging ben je zelf verantwoordelijk voor het via onze website melden van deze wijziging.

 

Informatie doornemen en controleren

Als je u een verzekering via ons hebt afgesloten zullen wij je informatie per mail toezenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting aan jou verzenden. Wij vragen je al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij je de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze conform jouw wensen zijn.

 

Persoonsgegevens

Om jouw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, zullen wij je om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. De verwerking van persoonsgegevens heeft ons kantoor aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

 

Als je een klacht hebt

Wij behartigen je belangen op het gebied van online verzekeringen zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat je een klacht hebt.

 

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons

Als je een klacht hebt, vragen wij je dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

 

Daarna eventueel naar het Klachteninstituut

Indien wij er samen niet uitkomen, kun je zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

 

Je kunt je hiervoor wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

AdresgegevensPostbus 93257 2509 AG Den Haag
Telefoon0900-3552248 (10 ct/min.)
E-mailinfo@kifid.nl
Internetwww.kifid.nl