Schadevrije jaren

Voor je bestelautoverzekering

De belangrijkste factor voor de hoogte van de premie zijn de opgebouwde schadevrije jaren. Dit is de korting die je krijgt als je schadevrij rijdt. Andere factoren waar de premie voor de bestelautoverzekeringen door worden bepaald zijn het gewicht van de bestelauto, de waarde van de bestelauto, de postcode en dergelijke. Voor ieder jaar dat je geen schade hebt gehad ontvang je 1 extra schadevrij jaar. Als je in een jaar een schade hebt gehad gaan er meestal 6 schadevrije jaren af.

Opgebouwde schadevrije jaren

Het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd kun je op verschillende manieren vinden:

 • Opvragen verzekeraar: De huidige verzekeraar van je bestelautoverzekering kan opgeven hoeveel schadevrije jaren je op de huidige verzekering hebt opgebouwd
 • Vermeld op je verzekeringspolis: Het aantal opgebouwde schadevrije jaren wordt meestal ook op de polis van je bestelautoverzekering vermeld
 • Royementsverklaring: Na het beëindigen van een (bestel)autoverzekering ontvang je van de verzekeraar een royements- of bonus-/malusverklaring met daarop het aantal schadevrije jaren
 • Opvragen Roy-data: Na het beëindigen of omzetten van een bestelautoverzekering kun je de schadevrije jaren in het centrale register van Roy-data opvragen.

 

Korting op je bestelautoverzekering

Ieder jaar dat je geen schade hebt, bouw je een korting (bonus) op de bruto premie van de bestelautoverzekering op. Deze jaren zonder schade heten de (zuivere) schadevrije jaren. De korting wordt bepaald aan de hand van een kortingstabel. Dit kortingsschema wordt bonus-/malusladder of BM-ladder of schadevrije jaren tabel genoemd. Voor ieder extra schadevrij jaar op de bestelautoverzekering stijg je een stapje op de kortingsladder. Deze korting kan oplopen tot 80% van de bruto premie van de bestelautoverzekering.

 

Lagere korting op je bestelautoverzekering door schade

Als je in één jaar een keer een schade hebt op je bestelautoverzekering dan val je 4 of 5 stapjes (meestal 4) terug op de ladder of tabel en krijg je een lagere korting (bonus of malus). Het duurt 4 of 5 jaar voordat je weer dezelfde korting op je bestelautoverzekering krijgt. Als je een kleinere schade hebt kan het zinvol zijn om deze niet te claimen op je bestelautoverzekering, maar om deze zelf te betalen, omdat de extra premies over de komende jaren hoger zijn dan het schadebedrag.

Hebt je twee schades in één jaar dan val je extra hard terug op de bonus/malusladder. Dit is namelijk 2 keer 4 of 5 schadevrije jaren, oftewel 8 of 10 schadevrijejaren minder. Het is zelfs mogelijk dat je een premietoeslag (malus) krijgt. Meestal is deze toeslag maximaal 25% van de bruto premie. Je kunt niet minder dan -5 schadevrije jaren hebben. Zie het voorbeeld hieronder.

 

Schades waarbij je niet terug valt

Bij de volgende schades val je niet terug in het opgebouwde aantal schadevrije jaren:

 • Ruitschade
 • Brandschade
 • Hagelschade
 • Schade door een aanrijding met een wild dier
 • Inbraakschade
 • Schade door joyriding
 • diefstal of verduistering
 • schade aan de auto ontstaan door een luchtvaartuig
 • door het vervoer van gewonde personen ontstane schade

 

Vanaf 1 januari 2014 meer duidelijkheid opgebouwde schadevrije jaren

Vanaf 2014 hebben verzekeraars afgesproken dat je minimaal 1 keer per jaar een opgave krijgt van de actuele stand van je schadevrije jaren. Het aantal schadevrije jaren staat meestal op de polis van je bestelautoverzekering vermeld.

 

Vanaf 1 januari 2016 uniforme tabel voor schade vrije jaren

Vanaf 2016 gaan alle verzekeraars dezelfde tabel voor de schadevrije jaren gebruiken. Hierdoor wordt het duidelijk hoe je schadevrije jaren opbouwt en wat er gebeurd met je schadevrije jaren als je een schade hebt. De kortingen bij een bepaald aantal schadevrije jaren blijft wel per verzekeraar verschillend.

 

Geldigheid

Na het beëindigen van de bestelautoverzekering blijven de opgebouwde jaren 3 jaar geldig. Als je binnen 3 jaar een nieuwe bestelautoverzekering aanvraagd, dan kun je de opgebouwde schadevrije jaren nog gebruiken.

 

Leaseauto

Als je een leaseauto hebt (gehad) dan bouw je in principe geen schadevrije jaren op voor je bestelautoverzekering als je zelf een bestelauto wilt verzekeren. Een aantal verzekeraars neemt het schadeverleden van de leaseauto wel over. Je moet dan een leaseverklaring van de leasemaatschappij aan de verzekeraar kunnen verstrekken. Daarnaast is het belangrijk dat je een volledig schadeverleden kunt laten zien.

Stel je bent 3 jaar verzekerd geweest zonder schade. Je hebt vervolgens aansluitend 5 jaar een leaseauto gehad zonder schade. Bij een aantal verzekeraars mag je dan opgeven dat je 8 jaar schadevrij hebt gereden.

 

Voorbeeld van een kortingstabel op basis van schadevrije jaren

Hieronder zie je een voorbeeld van een kortingstabel voor bestelautoverzekeringen. Iedere verzekeraar hanteert dezelfde tabel voor schadevrije jaren. Ieder verzekeraar gebruikt echter verschillende kortingen en kortingspercentages. Deze staan in een Bonus-/Malusladder Als je nog geen schadevrije jaren op een autoverzekering hebt opgebouwd start je op de basistrede. Meestal is dit trede 6 en start je dus op een korting op de bruto basispremie van 40%. Ook dit is per verzekeraar verschillend.

Als je een jaar geen schade hebt gehad ga je vanaf het tweede jaar een trede omhoog van trede 6 naar trede 7 en krijg je bijvoorbeeld 50% korting op de premie van je bestelautoverzekering. Heb je in een jaar 1 schade dan val je in onderstaande kortingstabel 5 schadevrije jaren terug. In dit voorbeeld ga je dan terug van trede 6 naar trede 1 en krijg je bijvoorbeeld een toeslag van 25% op de premie van je bestelautoverzekering.

 

Zuivere

schadevrije

jaren

Aantal zuivere schadevrije jaren in het volgende verzekeringsjaar

Zonder

Schade

Met 1

schade

Met 1

schade

Met 1

schade

Met 1

schade

>15+1*1050-5
15161050-5
141594-1-5
131483-2-5
121372-3-5
111261-4-5
101150-5-5
9104-1-5-5
893-2-5-5
782-3-5-5
671-4-5-5
560-5-5-5
45-1-5-5-5
34-2-5-5-5
23-3-5-5-5
12-4-5-5-5
01-5-5-5-5
-10-5-5-5-5
-2-1-5-5-5-5
-3-2-5-5-5-5
-4-3-5-5-5-5
-5-4-5-5-5-5

* Het maximale aantal schadevrije jaren is 99.

Bonus/malusverklaring en Roydata

Enige tijd terug ontving je na het beëindigen van een verzekering een bonus/malusverklaring van de verzekeringsmaatschappij. Deze verklaring van het aantal opgebouwde schadevrije jaren kon je gebruiken om aan de nieuwe verzekeraar aan te tonen hoeveel schade vrije jaren je had opgebouwd, zodat je bij de nieuwe verzekeraar ook weer korting kon krijgen. Inmiddels wordt dit digitaal geregistreerd in een centraal register dat Roydata heet. De oude verzekeraar van de autoverzekering meldt na het beëindigen van de bestelautoverzekering het aantal schadevrij jaren aan Roydata. De nieuwe verzekeraar vraagt het aantal schadevrije jaren voor de bestelautoverzekering op in Roydata.

 

Schadevrijejaren voor de bestelautoverzekering met een leaseauto

Als je eerst een leaseauto had en nu een eigen bestelauto koopt of hebt gekocht, dan hebt je nog geen schadevrije jaren opgebouwd op een eigen bestelautoverzekering. Niet alle verzekeraars accepteren de schadevrije jaren van een leaseauto voor de nieuwe bestelautoverzekeringen. Onder bepaalde voorwaarden nemen verzekeraars de schadevrij jaren van de leaseauto wel over op de nieuwe bestelautoverzekering.

 

Leaseverklaring

Wij hebben een officiële schriftelijke leaseverklaring van de leasemaatschappij nodig, met een overzicht van alle periodes dat je met de leaseauto('s) hebt gereden, een opgave van het kenteken per periode en het complete schadeverleden van alle leaseauto's. Stuur deze verklaring eerst per mail aan ons toe, dan weet je vooraf of en hoeveel  korting je op de bestelautoverzekeringen krijgt toegekend.

 

Schadevrije jaren op de bestelautoverzekering met no-claimbeschermer

Met een no-claim beschermer bij de autoverzekering behoud je de opgebouwde korting in geval van schade. De korting op de premie van de bestelautoverzekering blijft dan in geval van schade het zelfde, maar het aantal schadevrijejaren wordt wel lager. Bij het overstappen naar een andere bestelautoverzekering, dan wordt de premie gebaseerd op de werkelijke schadevrije jaren en niet op basis van de hogere korting op basis van de no-claim beschermer.

 

Veel gestelde vragen (FAQ) over schadevrije jaren

Voor de bestuurder van een bestelauto

Ja, dat kan. De schadevrije jaren kun je op verschillende manieren vinden:

 • De huidige verzekeraar van je bestelautoverzekering kan opgeven hoeveel schadevrije jaren je op de huidige verzekering hebt opgebouwd
 • Het aantal opgebouwde schadevrije jaren wordt meestal ook op de polis van je bestelautoverzekering vermeld
 • Na het beëindigen van een (bestel)autoverzekering ontvang je van de verzekeraar een royements- of bonus-/malusverklaring met daarop het aantal schadevrije jaren
 • Na het beëindigen of omzetten van een bestelautoverzekering kun je de schadevrije jaren in het centrale register van Roy-data opvragen.

Nee, gelukkig niet. Dit verschilt wel per verzekeraar en per bestelautoverzekering. Wat de gevolgen zijn voor je schadevrije jaren staat in de polisvoorwaarden. Meestal hebben een ruitschade, ruitherstel en diefstal van de auto geen gevolgen voor je schadevrije jaren. Als een schade volledig verhaald kan worden op een tegenpartij, dan heeft de schade ook geen gevolgen voor je schadevrije jaren. Als je zelf een schade hebt veroorzaakt of de schade niet verhaald kan worden, dan heeft dit nagenoeg altijd gevolgen voor het aantal schadevrije jaren.

Ja, het is inderdaad mogelijk om de schadevrije jaren van een privéauto toe te passen op de zakelijke bestelautoverzekering. Dit is mogelijk omdat de schadevrije jaren worden opgebouwd door de regelmatig bestuurder en per auto. In de volgende gevallen is dit mogelijk:

 • De privé autoverzekering wordt beëindigd en de opgebouwde schadevrije jaren worden gebruikt op de zakelijke bestelautoverzekering
 • Het aantal schadevrije jaren van de privé autoverzekering worden op 0 gesteld en de verzekeraar van de privé autoverzekering registreert de opgebouwde schadevrije jaren in Roydata. De verzekeraar van de bestelautoverzekering kan de schadevrije jaren dan toepassen op de bestelautoverzekering

LET OP! Het gaat altijd om de schadevrije jaren die zijn gekoppeld aan de persoon van de regelmatig bestuurder. De regelmatig bestuurder van de privé autoverzekering moet dus hetzelfde zijn als de regelmatig bestuurder van de bestelautoverzekering.

Ja, het is inderdaad ook mogelijk voor een werknemer om de schadevrije jaren van zijn/haar privé-auto toe te passen op de zakelijke bestelautoverzekering, als deze werknemer als regelmatig bestuurder op zijn haar/eigen privé autoverzekering én op de zakelijke bestelautoverzekering staat vermeld. Dit is mogelijk omdat de schadevrije jaren worden opgebouwd door de regelmatig bestuurder en per auto. In de volgende gevallen is dit mogelijk:

 • De privé autoverzekering van de werknemer wordt beëindigd en de opgebouwde schadevrije jaren van de werknemer worden gebruikt op de zakelijke bestelautoverzekering
 • Het aantal schadevrije jaren van de privé autoverzekering van de werknemer worden op 0 gesteld en de verzekeraar van de privé autoverzekering van de werknemer registreert de opgebouwde schadevrije jaren van de werknemer in Roydata. De verzekeraar van de bestelautoverzekering kan de schadevrije jaren dan toepassen op de bestelautoverzekering

LET OP! Het gaat altijd om de schadevrije jaren die zijn gekoppeld aan de persoon van de regelmatig bestuurder. De regelmatig bestuurder van de privé autoverzekering moet dus hetzelfde zijn als de regelmatig bestuurder van de bestelautoverzekering. Dit kan dus ook een werknemer zijn.

Nee, helaas niet. De schadevrije jaren worden altijd opgebouwd door de regelmatig bestuurder en per auto verzekering. Voor iedere auto waar je als regelmatig bestuurder vermeld staat bouw je per bestelauto schadevrije jaren op.

De enige uitzondering kan zijn voor een tweede-gezinsautoverzekering. Dit is een speciale autoverzekering voor de tweede gezinsauto waarbij op deze 2e gezinsauto verzekering, onder bepaalde voorwaarden, de zelfde schadevrije jaren als de eerste autoverzekering worden toegepast. Helaas geldt dit niet voor bestelautoverzekeringen.

Ja, helaas kun je ook negatieve schadevrije jaren opbouwen. De schadevrije jaren zijn een rekensom van de jaren dat je schadevrij hebt gereden minus aftrek voor schuldschades.

Voorbeeld

Stel dat je 2 jaar schadevrij hebt gereden. Je hebt dan 0 schadevrije jaren + 2 schadevrije jaren = 2 schadevrije jaren. Vervolgens heb je een schuldschade, waardoor je bijvoorbeeld 4 schadevrije jaren aftrek krijgt. Je nieuwe schadevrije jaren worden dan 2 schadevrije jaren - 4 schadevrije jaren aftrek wegens een schuldschade = -2 schadevrije jaren.

Ja, gelukkig wel. Uiteraard is het wel moeilijker en duurder om een bestelautoverzekering af te sluiten. De meeste verzekeraars willen geen bestelautoverzekering accepteren als je negatieve schadevrije jaren hebt, maar er zijn ook wel verzekeraars die dit wel accepteren.

Als je de negatieve schadevrije jaren invult in onze premievergelijking voor bestelautoverzekeringen dan zie je gelijk of er verzekeraars zijn waar je een bestelautoverzekering kunt afsluiten en zo ja, welke de gunstigste is.

Een royementsverklaring, bonus malus verklaring of BM-verklaring is een verklaring die wordt afgegeven door de verzekeringsmaatschappij, als je de verzekering hebt beëindigd. Op de royementsverklaring, bonus malus verklaring of BM-verklaring staat vermeld hoeveel jaren je schadevrij hebt gereden. Bij het aanvragen van een nieuwe verzekering kan je met deze verklaring aantonen hoeveel schadevrije jaren je hebt opgebouwd. De verzekeraar registreert de schadevrije jaren overigens ook via het centrale register van Roydata.

De schadevrije jaren zijn van de verzekeringnemer. De schadevrije jaren worden opgebouwd door degene die als regelmatig bestuurder op de bestelautoverzekering staat vermeld. De schadevrije jaren worden echter geregistreerd op naam van de verzekeringnemer.

Bestelautoverzekeringen vergelijken

Klik hier voor een vergelijking voor bestelautoverzekeringen. Bereken online de premie voor je bestelautoverzekering op basis van jou schadevrije jaren. Inclusief jaarlijks automatische nieuwe vergelijking!

Premie bestelautoverzekering berekenen >>