Spring naar hoofd-inhoud

Waarborgfonds

Voor verhalen van schade door onbekende veroorzaker of tegenpartij

Bij het Waarborgfonds Motorverkeer kun je een aanrijdingschade ofparkeerschade aan je bestelauto verhalen als de veroorzaker van de schade of de tegenpartij niet bekend is. Deze schade wordt dan niet geclaimd op je bestelautoverzekering. Je kunt het verzoek voor schadevergoeding rechtstreeks indienen of via onze gratis verhaalservice. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

 

Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer is in 1965 opgericht. Het Waarborgfonds is er voor mensen die door een motorvoertuig zoals een brommer, auto of tractor schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar. Bijvoorbeeld als de veroorzaker is doorgereden of als hij niet verzekerd is. Ook schade die is veroorzaakt met een gestolen motorvoertuig kan vergoed worden.

Het gaat alleen om schade door een motorvoertuig. Schade door bijvoorbeeld vandalisme wordt niet vergoed. Het Waarborgfonds is een stichting zonder winstoogmerk. Wij worden gefinancierd uit jaarlijks vastgestelde bijdragen van Nederlandse motorrijtuigverzekeraars. Een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen gaat naar het Waarborgfonds.

Claimen op de bestelautoverzekering of het Waarborgfonds?

Als je een schade aan je auto hebt die door een onbekend dader is veroorzaakt, dan kun je deze schade niet verhalen. Als je alleen een WA aansprakelijkheids of beperkt casco dekking op je bestelautoverzekering hebt, dan wordt deze schade niet vergoed door je bestelautoverzekering. Als je een volledig casco of allrisk dekking hebt, dan wordt deze schade wel vergoed, maar worden uw schadevrije jaren verlaagd en de premie van je bestelautoverzekering meestal verhoogd. Probeer daarom je schade te verhalen op het waarborg fonds in plaats van op uw autoverzekering.

 

Indienen verzoek schadevergoeding met volledig casco of allrisk dekking

Als je een bestelautoverzekering met een volledig casco of allrisk dekking hebt dan moet je dit verzoek aan het waarborgfonds via de verzekeraar in te sturen. De verzekeraar stuurt je verzoek in aan het Waarborgfonds. Je moet nog wel aan alle voorwaarden voldoen.

 

Indienen verzoek schadevergoeding met WA of beperkt casco dekking

Als je een autoverzekering met een WA aansprakelijkheids of beperkt casco dekking hebt moet je dit verzoek aan het waarborgfonds zelf rechtstreeks aan het Waarborgfonds toesturen of via onze gratis verhaalservice insturen. Je moet uiteraard aan alle voorwaarden voldoen.

 

De eisen voor een schadevergoeding

Het waarborgfonds heeft strenge eisen aan het vergoeden van een schade aan je bestelauto. Om je schade vergoed te krijgen moet je aan de volgende eisen te voldoen :

  • De schade is aantoonbaar ontstaan door een ander motorvoertuig
  • De dader moet onbekend zijn
  • Maximaal binnen 14 dagen aantoonbaar actie nemen om de dader te proberen te achterhalen
  • Doe aangifte bij de Politie
  • Zorg voor minimaal 3 getuigenverklaringen die kunnen verklaren dat uw auto voor het voorval geen schade had en na het voorval wel schade had

 

De schadevergoeding

Als je aan alle eisen hebt voldaan, dan wordt je totale schade door het waarborgfonds vergoed. Het waarborgfonds haalt hier alleen € 250,- eigen risico vanaf.

 

Doe de online check bij het Waarborgfonds!

Ga naar : https://www.schadezonderdader.nl/check om te controleren of je schade voor vergoeding in aanmerking komt. Het Waarborgfonds heeft ook een interactieve video waarin je stap voor stap kunt nagaan of je schade voor vergoeding in aanmerking komt. Bezoek de website van het Waarborgfonds.

Downloads

Waarborgfonds Motorverkeer

Bestelautoverzekeringen vergelijken

Klik hier voor een onafhankelijke vergelijking voor bestelautoverzekeringen. Bereken online de premie voor je bestelautoverzekering en sluit direct online af. Inclusief jaarlijks automatische nieuwe vergelijking!

Premie bestelautoverzekering berekenen >>