Spring naar hoofd-inhoud

Onafhankelijk voor een eerlijke vergelijking van de premies

Financieel intermediair voor bestelautoverzekeringen

BestelautoVerzekeringen.eu is volledig onafhankelijk, omdat wij geen onderdeel zijn van een verzekeraar of van een bank. Wij hebben ook geen productieafspraken met aanbieders. Verder hebben wij geen enkel financieel belang bij een bank of verzekeraar. Tot slot is onze vergelijking volledig onafhankelijk en objectief.

 

Ondertekende code onafhankelijk advies Adfiz

BestelautoVerzekeringen.eu heeft de code onafhankelijk advies van branchevereniging Adfiz ondertekend, waardoor je zeker weet dat wij volledig onafhankelijk zijn en blijven. Dit geeft je dus de zekerheid dat wij een eerlijke vergelijking van de premies maken.

 

Code onafhankelijk advies

In de code onafhankelijk advies van branchevereniging Adfiz hebben wij het volgende afgesproken:

  1. Het is leden niet toegestaan om voor één of meer financiële producten of diensten exclusiviteitafspraken te hebben met één aanbieder.
  2. Het is leden niet toegestaan om (contractuele) afspraken te hebben met één of meer aanbieders terzake van (minimum) omzet of minimum aantallen, of anderszins (minimum) productieverplichtingen met aanbieders te hebben.
  3. Leden voorkomen dat zij in een positie komen te verkeren waarin zij afhankelijk zijn van één of meer aanbieders en waardoor zij op grond van die afhankelijke positie gedwongen zijn om producten van de aanbieder waarvan zij afhankelijk zijn aan te bevelen of te bemiddelen.
  4. Leden zullen in hun communicatie met hun cliënt duidelijk maken dat zij deze code onderschrijven.
  5. Leden dienen periodiek, voor het eerst bij de aanvang van het lidmaatschap en vervolgens volgens een nader vast te stellen periodiciteit van minimaal één maal per twee jaar, een door het bestuur opgestelde verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat zij aan het onder 1 tot en met 4 bepaalde voldoen.
  6. Een lid is verplicht onverwijld en uit eigen beweging melding te doen aan het bestuur indien niet meer voldaan wordt aan het onder 1 tot en met 4 bepaalde.
  7. Een lid is verplicht op eerste verzoek van het bestuur – indien daartoe naar de mening van het bestuur gerede aanleiding bestaat – alle informatie te verschaffen die voor het bestuur noodzakelijk is om te beoordelen of wordt voldaan aan het onder 1 tot en met 4 bepaalde, e.e.a. in overeenstemming met de hierover in de statuten van de vereniging opgenomen verplichtingen.

 

Bestelautoverzekeringen vergelijken

Klik hier voor een onafhankelijke vergelijking voor bestelautoverzekeringen. Bereken online de premie voor je bestelautoverzekering en sluit direct online af. Inclusief jaarlijks automatische nieuwe vergelijking!

Premie bestelautoverzekering berekenen >>