Spring naar hoofd-inhoud

Hoe is waterschade verzekerd?

Wat is waterschade en hoe ben je daartegen verzekerd?

Een zware regenbui komt wel vaker voor in Nederland. Sterker nog: door de klimaatveranderingen zullen de regenbuien alleen maar heftiger worden.

Ook de overlast die dat veroorzaakt zal ernstiger worden. Waterschade in huis of aan je auto of bestelauto kan grote impact hebben. Wanneer spreken we van waterschade en hoe ben je hier tegen verzekerd?

Wat is waterschade?

Alle schade aan het huis, je auto of bestelauto door water veroorzaakt noemen we waterschade. Denk hierbij aan schade zoals:

  • Lekkage na een harde regenbui
  • Overstromen van de riolering
  • Een kelder die ondergelopen is

 

Hoe is waterschade verzekerd?

In en om de woning

Met een inboedelverzekering en/of opstalverzekering ben je verzekerd tegen waterschade. Als je een koopwoning hebt kun je dit gezamenlijk afsluiten als ‘woonhuisverzekering’. Heb je een huurwoning? Dan is een inboedelverzekering voldoende.

Let op: niet iedere verzekeraar dekt dezelfde schade voor eenzelfde bedrag. Er kunnen grote verschillen zitten tussen inboedel- en opstalverzekeringen. Bekijk je polisvoorwaarden om zeker te weten waar je in het geval van stormschade recht op hebt.

Je auto of bestelauto

Het hangt van je autoverzekering of bestelautoverzekering af of je tegen waterschade bent verzekerd. Heb je alleen een WA autoverzekering? Dan ben je waarschijnlijk niet verzekerd tegen waterschade. Bij andere verzekeringen hangt het van je polisvoorwaarden af en de afspraken die gemaakt zijn.

 

Soms ben je niet verzekerd

Waterschade is alleen gedekt bij onverwachtse schade (onvoorzien-vereiste). Waterschade door slecht onderhoud (een verstopte afvoer langs je huis) of eigen handelen (bijvoorbeeld je raam open laten staan tijdens een harde regenbui) worden niet vergoed.

Daarnaast bepaalt de plek waar het water vandaan komt of je verzekerd bent of niet. Als water via het dak of de dakgoot naar binnen is gelekt, keren veel verzekeraars wel uit. Is het vanaf de straat naar binnengestroomd dan zijn de polisvoorwaarden weer strenger. In dat geval kan je de Wet tegemoetkoming schaden bij rampen en zware ongevallen aanschrijven. Maar je hebt hierbij geen garantie dat alle schade wordt vergoed.

 

Bron: FinFin by Adfiz

Verder naar: autoverzekering, bestelautoverzekering