MobielSchadeMelden App uit de lucht door datalek

Volgens het verbond van verzekeraars

De MobielSchadeMelden App is uit de lucht door een datalek. Het lek werd, volgens het Verbond, ontdekt door een zogenaamde ‘ethische hacker’, waarna meteen is gehandeld.

Helaas is het tijdelijk niet mogelijk om de App te gebruiken. Afgelopen maandag is er namelijk een datalek geconstateerd bij de MobielSchademelden-app. De app is van stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS). Het lek is direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Via zeer specifieke zoekopdrachten op Google bleek het namelijk theoretisch mogelijk om een link te vinden naar schademeldingen en schademeldingen te bekijken.

Er zijn geen aanwijzingen dat het lek daadwerkelijk gebruikt is. Stichting EPS en het Verbond van Verzekeraars nemen privacy zeer serieus en doen diepgravend onderzoek naar de mogelijke risico’s van het datalek. De app is voorlopig uit de lucht gehaald, waardoor het niet meer mogelijk is om op deze manier toegang te krijgen tot de schademeldingen. Indien daar aanleiding voor is, worden gebruikers van de applicatie geïnformeerd over het datalek.

Wanneer iemand schade meldt via MobielSchadeMelden, ontvangt hij een e-mail met daarin een link naar de melding. Afgelopen maandag is geconstateerd dat links naar schademeldingen via zeer specifieke zoekopdrachten op Google te vinden zijn.

Het Verbond van Verzekeraars, politie en verkeerskundig ict-bureau VIA lanceerden deze app vorig jaar. MobielschadeMelden is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, ondergebracht in de stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS).